Платіжний календар як інструмент фінансового планування

Платіжний календар – це план розподілу грошових потоків, який складається з метою забезпечення безперервного процесу фінансово-господарської діяльності підприємства.

платіжний календар, складання календаря, платежный календарь

Для ефективної роботи підприємства необхідно грамотно направляти і перерозподіляти фінансові потоки. А в період глобального процесу дестабілізації економіки особливо слід враховувати дефіцит оборотних фінансових ресурсів. В системі інструментів фінансового планування для ефективного вирішення даних питань призначений платіжний календар.

Що таке платіжний календар?

Платіжний календар відноситься до системи оперативного планування, і тому він охоплює період від одного до трьох місяців. Він являє собою консолідовану таблицю, в якій відображається інформація про планове надходження грошових коштів і їх витрачання. Вхідні та вихідні грошові потоки повинні бути збалансовані для того, щоб підприємство було платоспроможним на кожний зазначений момент часу.

Складові платіжного календаря

Платіжний календар, як інструмент фінансового планування, складається з двох частин. В одній відображається планове надходження грошових коштів, іншого – їх витрата. На першому етапі складання платіжного календаря необхідно внести дані про залишки грошових коштів на початок планового періоду. У платіжному календарі об’єднані дані про готівкових і безготівкових розрахунках підприємства.

Що включає в себе частину про надходження грошових коштів?

Тому сюди включають інформацію про залишки грошових коштів на поточному розрахунковому рахунку і в касі підприємства. Далі необхідно внести інформацію про надходження планової виручки від реалізації товарів і послуг, повернення дебіторської заборгованості, надходження кредитних або позикових коштів, а також авансові платежі та інші доходи.

Джерелами можуть служити договору реалізації товарів і послуг, календарні плани відвантаження продукції, графіки погашення дебіторської заборгованості, кредитні договори, дані про терміни погашення боргових цінних паперів.

Видаткова частина: зміст і джерела інформації

У видаткову частину слід включити інформацію про планових розрахунках з постачальниками товарів і послуг, сплату обов’язкових податків і зборів, плановому повернення кредитних коштів і сплати відсотків по них, строки видачі заробітної плати.

Джерелами одержання інформації в даному випадку можуть бути: договори постачань, плани погашення кредитних коштів, графіки видачі заробітної плати, рахунки-фактури та накладні на вже поставлений товар, плани капітальних вкладень.

Основні правила складання

У процесі складання платіжного календаря можна виділити кілька основних етапів. Спочатку даний інструмент фінансового планування передбачає визначення періоду, який підлягає плануванню – квартал, календарний місяць або декада. Далі планується обсяг реалізації товарів або послуг. На підставі даних про планову реалізації складається план очікуваних доходів.

Потім проводиться розрахунок витратної частини платіжного календаря. Тепер слід розрахувати грошове сальдо на кожному етапі проведення розрахункових операцій. Позитивне сальдо означає, що підприємство достатньо забезпечене коштами і є платоспроможним. Якщо розмір грошового сальдо в достатній мірі перевищує необхідну потребу в грошових коштах, то можна розглянути можливість інвестування зайвих активів з метою отримання додаткового доходу.

Якщо ж сальдо має від’ємне значення, слід переглянути графік платежів та розглянути можливість коригування видаткової частини платіжного календаря. Коригування необхідна з огляду на те, що касові розриви ведуть до невиконання договірних зобов’язань, тягнуть за собою застосування системи штрафних санкцій і захоплення видаткової частини бюджету підприємства. У разі відсутності можливості перенесення термінів платежів, необхідно прийняти заходи з пошуку джерел фінансування і можливість залучення позикових коштів.

Які переваги дає складання календаря?

Платіжний календар – це оперативний план, що дозволяє контролювати фінансові потоки підприємства. Він необхідний керівникам для прийняття рішень про доцільність того або іншого платежу в даний момент часу.

Платіжний календар дозволяє працівникам фінансової служби оперативно надавати дані про фінансову платоспроможності підприємства. Платіжний календар є інструментом оптимізації та ефективного використання грошових потоків підприємства.

 

Читайте наші статті:

Поїзд: незвичайний формат подорожі

Три важливих принципу для організації роботи за письмовим столом

Чим корисні цитрусові

Зарядка на робочому місці